Art of Sound

Art of Sounds huvudsyfte är att utveckla konst och musik. Vårt mål är att stödja varandra i skapandets anda.

Medlemmar i Art of Sound säger nej till sexuella trakasserier, homofobi och diskrimineringar av alla dess slag. Att du som medlem stödjer dina vänner i Art of Sound om du ser att något av ovanstående sker.

Vi har reguljära möten och ett årsmöte för att fastställa vad vi vill göra.